Woongedrag van starters op de arbeidsmarkt

Er is de afgelopen jaren veel geschreven en gevonden over de woonsituatie van starters op de arbeidsmarkt. Dat het hier om een aanzienlijk probleem gaat en dat met name in de grote steden, is inmiddels een bekend fenomeen.

3fff6c2aba2bd416_shutterstock_114499405.xxxlarge_2x

De hoge huurprijzen in veel steden zorgen ervoor dat een grote groep jongvolwassenen op de arbeidsmarkt geen passende en betaalbare woonruimte weten te vinden. En dat terwijl het vasthouden van studenten na hun afstuderen of het aantrekken van recent afgestudeerden uit andere gemeenten van toenemend belang is voor de lokale economie. Dit gegeven blijkt uit onderzoek van ABF Research, welke in opdracht van het Ministerie Binnenlandse Zaken is uitgevoerd.

Vasthouden van jong talent in een krappe woningmarkt 

Logischerwijs speelt de situatie op de woningmarkt een grote rol in het vasthouden van jong talent in een stad. Voorheen bleven veel afgestudeerden nog enige tijd in hun (betaalbare) studentenwoning wonen, maar vanwege de invoering van het campuscontract moeten afgestudeerden direct na het afstuderen op zoek naar andere woonruimte. Het onderzoek van ABF Research brengt een groot probleem aan de oppervlakte; de inkomens van afgestudeerden zijn relatief laag, ook hebben velen geen vast contract. Een overgroot deel van de groep komt op basis van hun inkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Mede dankzij het grote tekort aan betaalbare huisvesting is een groot deel echter aangewezen op duurdere en/of onzelfstandige woningen.

Uit eigen recent onderzoek van Haerzathe Investments blijkt dan ook dat de huurquote (percentage van het inkomen dat besteed wordt aan huur) het sterkst is toegenomen onder de groep 18 tot 24 jarigen. In 2011 was de huur gemiddeld 40% van hun inkomen; voor 25 tot 34 jarigen was dit slechts 30%, wat ongeveer gelijk is aan oudere leeftijdsgroepen.

De trend is zichtbaar dat starters zich vooral lijken te anticiperen op een positieve buurtontwikkeling. In deze buurten is wonen nog relatief betaalbaar en ontwikkelt zich een levendige sfeer. Voorbeeld van buurten in Amsterdam waar deze ontwikkeling zichtbaar is zijn Zuidoost en Noord. De gemeente Amsterdam wil bijvoorbeeld langs de Noordelijke IJ-oevers ongeveer 8.500 nieuwbouwwoningen realiseren, aldus het FD. Hiervoor moeten de bedrijven in Noord wel eerst het gebied verlaten, zodat ruimte ontstaat voor de bouw van deze woningen. Zeker in Amsterdam is de situatie op de woningmarkt zorgwekkend en overspannen te noemen. De prijzen in de hoofdstad zijn volgens taxateur Calcasa begin 2016 gestegen tot 11% boven het niveau van de piek in 2008. In het centrum van Amsterdam wordt momenteel gerekend met een gemiddelde prijs van € 5.155  per m2 en van € 2.467 voor woonruimte in Amsterdam Noord.

Woonsituatie

Er zijn duidelijke verschillen zichtbaar in huishoudingsvorm, gelet op opleidingsniveau en bindingscluster tussen afgestudeerden in de leeftijd 25 tot 34 jaar. Ongeveer 10% woont nog thuis bij zijn ouders, dit percentage ligt hoger bij MBO afgestudeerden met 13% en bij academici is dit percentage lager met 6%. Afgestudeerden die niet meer bij hun ouders wonen kennen opmerkelijke verschillen. 30% woont volledig zelfstandig, ongeacht opleidingsniveau. Bij MBO’ers is samenwonend met kinderen de meest voorkomende situatie (42% met kinderen en 28% zonder kinderen). Academici wonen vaker samen zonder kinderen (44%, en 25% met kinderen) en HBO’ers vallen hier precies tussen in met 34% samenwonend zonder kinderen en 36% met kinderen.

Toekomst

Gezien het nivelleren van inkomens naar beneden toe en daarmee toekomstige vraag naar betaalbare woningen is het de kunst om voor de juiste doelgroepen woningen te ontwikkelen die passend zijn.

Sayhaey de Klieverink in Amsterdam Zuid-Oost is zo’n project waarbij men er is in geslaagd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en bewoners nauw te betrekken en te laten participeren aangaande de eigen leefomgeving.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in en blijf op de hoogte van nieuwe investeringsfondsen. Door in te schrijven gaat u akkoord dat u via e-mail updates ontvangt over toekomstige fondsen van Haerzathe Investments.

Uw aanvraag is verstuurd.
Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw formulier. Probeert u svp telefonisch contact op te nemen.