Starter op de woningmarkt, succes!

Wanneer word je gekenmerkt als een starter? Starters op de woningmarkt zijn huishoudens die voor het eerst een zelfstandige woning betrekken in de huur- en koopsector.

Haerzathe

Als starter kan de financiële situatie niet als ingewikkeld worden beschreven, er is namelijk nog geen woning en eventuele restschuld om rekening mee te houden maar toch is het voor starters tegenwoordig erg lastig om zich op de woningmarkt te begeven. Wie heeft hier schuld aan, de hoge huur- en huizenprijzen?

De woningmarkt in Nederland is een kostbare markt. De prijzen in de huur- en koopsector zijn de afgelopen jaren flink gestegen, maar hebben daarnaast ook een aantal zware jaren achter de rug. Iedereen laat langzaam de financiële crisis achter zich en zet het blik gericht op de toekomst, maar starters op de woningmarkt ondervinden nog wel degelijk lasten van deze crisis. De financiële positie van starters is gedurende de crisis sterk veranderd. Zij hebben te maken met hoge huurprijzen en een zeer strenge wet- en regelgeving rondom het verkrijgen van een hypotheek. Verschillende instanties luiden de noodklok en geven te kennen dat het langzaam onmogelijk wordt voor een groot deel van de young professionals in Nederland om een eerste huis te kunnen kopen zonder hulp van ouders, derden of andere regelingen. Ondanks de gunstige rente is het moeilijk om met een inkomensafhankelijke lening en de bijkomende kosten een budget te creëren om een eerste huis te kopen wat voldoet aan de wensen en eisen die gesteld zijn.

Het is een gezonde ontwikkeling, de verandering die de woningmarkt ondergaat door de aangepaste wet- en regelgeving, maar door de ontwikkelingen van de laatste jaren is ook het eisenpakket voor het kopen van een eigen woning flink aangepakt. Hierdoor gaat de huizenmarkt steeds meer op slot voor starters en kent de huursector haar eigen problemen. Het aanbod kan de vraag niet aan, waardoor ook de huurprijzen, in voornamelijk de vrije sector, te hoog zijn. Dit geeft een onhoudbare situatie die zich uit in een starter die moet afzien van een hypotheek omdat hier geen geld voor is, en moet uitwijken naar een huurwoning tegen de hoofdprijs.

De cijfers gaan mee in deze trend en tonen aan dat het afgelopen jaar het aantal alleenstaande starters dat een huis kocht met ruim 28 procent is gedaald en ook stellen gaan mee in deze daling met 18 procent ten opzichte van vorig jaar. Het bedrag dat men mag lenen is teruggebracht naar 102 procent van de marktwaarde van het huis en daar komen de bijkomende kosten zoals een makelaar en notaris nog bovenop. Niet geholpen is dat de woonquote, het gedeelte van het inkomen dat maximaal aan hypotheeklasten mag worden uitgegeven, ook is gedaald. Het betekent voor velen dus eerst een paar jaar sparen voordat zij hun eerste woning kunnen kopen.

De regering wil de starters graag ondersteunen en doet dit in de vorm van een paar specifieke regelingen zoals de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en startersleningen. Daarnaast zijn er ook een aantal indirecte regelingen die young professional moet stimuleren zich op de woningmarkt te begeven. Denk hierbij aan financiële hulpmiddelen om de maandlasten te verlagen; Nationale Hypotheek Garantie (NHG), de koopsubsidie (BEW), startersleningen en speciale startershypotheekvormen. Ook bestaat de optie om te kopen onder marktwaarde van de woning; gemeentes kunnen lagere grondprijzen vragen bij nieuwbouw en woningcoöperaties zouden lagere verkoopprijzen kunnen vragen door verkoop onder voorwaarden. Laatste optie is een lagere verkoopsom door grond in erfpacht uit te geven, hierbij wordt de verkoop gesplitst in grond en woonhuis en zal de verkopende partij het recht op de grond houden, maar kan hierdoor wel het woonhuis voor een lagere prijs verkopen. De kopende partij zou wellicht in de toekomst de grond erbij kunnen kopen.

Kortom de groei op de woningmarkt zet door, maar hiermee ook de ongelijkheid. Starters hebben minder kans op een hypotheek waardoor een eerste huis kopen moeilijk is. De optie om te huren is aanwezig maar in grote steden is de markt oververhit en stijgen de huurprijzen de pan uit. Experts geven aan dat de stijging in huizenprijzen ook volgend jaar nog gaat doorzetten, mede veroorzaakt door de groeiende koopkracht en werkgelegenheid. De woningmarkt zal krapper worden en de situatie voor starters zal niet verbeteren.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in en blijf op de hoogte van nieuwe investeringsfondsen. Door in te schrijven gaat u akkoord dat u via e-mail updates ontvangt over toekomstige fondsen van Haerzathe Investments.

Uw aanvraag is verstuurd.
Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw formulier. Probeert u svp telefonisch contact op te nemen.