Klachtenprocedure

Haerzathe Investments houdt in haar dienstverlening en optreden zoveel als mogelijk op zorgvuldige wijze rekening met de belangen van alle beleggers in bedoelde beleggingsfondsen. Het is evenwel niet uit te sluiten dat een belegger niet tevreden is over de dienstverlening of het optreden.

De beheerder hecht aan een zorgvuldige en transparante behandeling van klachten van beleggers. Voor eventuele klachten van beleggers is de volgende procedure van toepassing: Indienen klacht Het is van belang dat een klacht zo spoedig als mogelijk wordt ingediend. Hoe langer een participant daarmee wacht, des te moeilijker zal het zijn om alle informatie te achterhalen die nodig is om een klachtzorgvuldig in overweging te nemen.

Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of via het contactformulier worden ingediend (zie contact). Bij indiening van een klacht dient een omschrijving van de klacht, naam- en adresgegevens en telefoonnummer (en eventueel e-mailadres) te worden gegeven. Deze gegevens en de correspondentie die naar aanleiding van de klacht wordt gevoerd worden geregistreerd door de beheerder.

Eventuele vervolgprocedure

Indien blijkt dat de uitwisseling van standpunten niet leidt tot een voor de participant bevredigende oplossing kan de participant de klacht aanhangig maken bij het onafhankelijke klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de wijze waarop klachten worden behandeld en inhoudelijk worden beoordeeld. Dat geldt ook voor het bestuur en de directie van Kifid.

Klik hier voor het indienen van een klacht via Kifid.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in en blijf op de hoogte van nieuwe investeringsfondsen. Door in te schrijven gaat u akkoord dat u via e-mail updates ontvangt over toekomstige fondsen van Haerzathe Investments.

Uw aanvraag is verstuurd.
Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw formulier. Probeert u svp telefonisch contact op te nemen.