FGR Haerzathe Oosterpoort

Haerzathe Investments heeft hiermee binnen slechts enkele weken het benodigde obligatievermogen van €3.200.000,- opgehaald bij particuliere beleggers. Het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 32 obligaties van €100.000,- per stuk.

FGR Haerzathe Oosterpoort belegt u in de exploitatie van het pand gelegen aan de Oosterstraat 2 te Enschede, zoals te zien op bovenstaande foto’s. In dit pand, gelegen aan de rand van het centrum, is het grootste gezondheidscentrum van Enschede gevestigd.

Belangrijke kenmerken van het fonds:

  • Totale fondsomvang: €6.550.000
  • Beoogd op te halen eigen vermogen: €3.200.000
  • Aantal participaties: 32
  • Deelname vanaf: €100.000
  • Jaarlijkse winstuitkering: 6,00%
  • Beleggingsperiode: 5-7 jaar
  • Startdatum fonds: 15 december 2017

 

Het project

Haerzathe zal door middel van het fonds FGR Haerzathe Oosterpoort het reeds verhuurde pand aan de Oosterstraat 2 te Enschede aankopen en exploiteren. In het pand is het gezondheidscentrum Oosterpoort gevestigd.

FGR Haerzathe Oosterpoort heeft een gepland beleggingstermijn van 5 tot 7 jaar. De totale investeringssom van het fonds bedraagt €6.550.000, inclusief eenmalige kosten en liquiditeitsreserve. Hiervan zal €3.350.000 middels een hypothecaire financiering worden gefinancierd. Het beoogd op te halen eigen vermogen bedraagt €3.200.000.

Het eigen vermogen bestaat uit 32 participaties van €100.000. In het basisscenario (verkoop na 6 jaar exploitatie tegen €6.042.000) wordt op het eigen vermogen een IRR behaald van 6,54%.

Het fonds is een besloten fonds voor gemene rekening voor de vennootschapsbelasting. Het fonds is daarmee fiscaal transparant, in die zin dat het niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Hierdoor vindt heffing plaats bij de achterliggende participant en niet bij het fonds zelf.

 

Over Haerzathe

Haerzathe Investments is een onafhankelijk initiatiefnemer op het gebied van vastgoedbeleggingsfondsen en is gevestigd in Oldenzaal. Haerzathe Investments initieert en structureert beleggingsinstrumenten voor particulieren en institutionele beleggers.

Haerzathe Investments hecht aan een langdurige en persoonlijke relatie met de beleggers in de door haar geselecteerde beleggingsfondsen en voert daarom een transparant en integer beleid.

Meer informatie over ons? Bekijk hier een overzicht van onze geplaatste fondsen.

 

Investment memorandum

In het investment memorandum wordt het project nader toegelicht en omschreven. Daarnaast worden alle inhoudelijke zaken rondom de structuur van het fonds, de financiële uitgangspunten, de exploitatie van het object, de betrokken partijen en alle overige relevante informatie verder uitgewerkt.

Wij zijn van mening dat met de voorliggende propositie een gezonde risico/rendement verhouding wordt geprojecteerd en dat Haerzathe Investments hiermee een beleggingsmogelijkheid heeft weten te structureren die past in ons programma.

  Investment Memorandum

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in en blijf op de hoogte van nieuwe investeringsfondsen. Door in te schrijven gaat u akkoord dat u via de e-mail updates ontvang over toekomstige fonden van Haerzathe Investments.

Uw aanvraag is verstuurd.
Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw formulier. Probeert u svp telefonisch contact op te nemen.