Track Record

Haerzathe Investments treedt reeds op als beheerder van Haerzathe Investments I C.V., Haerzathe Investments II C.V. en Haerzathe Studentenunits I B.V.

Voor de uitgifte van participaties in Haerzathe Investments I C.V. heeft Haerzathe Investments conform de Wet (Wtb) een tijdelijke vergunning ontvangen van de AFM. Voor de uitgifte van participaties in Haerzathe Investments II C.V. was Haerzathe Investments vrijgesteld van vergunningplicht vanwege het feit dat de minimale inleg € 50.000,- voor Haerzathe Investments II C.V. betrof. Voor Haerzathe Studentenunits I B.V. geldt dat het prospectus op basis van artikel 5:9 Wft door de AFM is getoetst aan de artikelen 5:13 t/m 5:19 Wft en aan de betreffende artikelen van de Prospectus Verordening (nr. 809/2004). Deze Verordening beschrijft in detail aan welke inhoudelijke vereisten een prospectus moet voldoen.

Daarnaast heeft Haerzathe Investments per 6 juli 2005 het initiatief genomen tot oprichting van Haerzathe Vastgoedsatelliet I B.V. Haerzathe Vastgoedsatelliet I B.V. was vrijgesteld van vergunningplicht vanwege het feit dat de minimale inleg € 100.000,- betrof. Een zorgvuldig vooraf geselecteerd gezelschap van beleggers is hiermee een investeringsmogelijkheid aangeboden met een afwijkend risicoprofiel. Inmiddels is dit fonds gesloten en is een enkelvoudig rendement behaald van 11,38 % op jaarbasis (voor belasting en voor aflossing).