Klieverink Startersfonds

Bekijk hier het Investment Memorandum van Haerzathe Klieverink Startersfonds.

15112_AI_voorgevel_V02

Na de succesvolle financiering en realisatie van 1.252 studentenwoningen in Amsterdam Zuidoost, speelt Haerzathe wederom in op een maatschappelijk huisvestingsprobleem in Amsterdam met de financiering van zelfstandige, maar vooral, betaalbare huisvesting onder de sociale huurwoningsgrens.

Haerzathe Klieverink Startersfonds richt zich op het huisvesten van (Amsterdamse) jongeren die bij hun ouders wonen en een stap willen maken richting zelfstandigheid. Maar ook op Young Professionals die starter zijn op de arbeidsmarkt.

Met Haerzathe Klieverink Startersfonds heeft Haerzathe Investments het benodigde participatievermogen van € 3.250.000,- opgehaald bij particuliere beleggers. Het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 13 participaties van € 250.000,- per stuk en is inmiddels voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

De unieke kenmerken van het fonds zijn:

  • Financiering en exploitatie van 217 starterswoningen;
  • Verwacht rendement van 8,45%;
  • Buy and hold strategie voor 20 jaar;
  • Terugverdientijd van 12 jaar;
  • Slechts 13 participaties uit te geven van € 250.000,- per stuk;
  • Beleggers zijn eigenaar van het vastgoed.

15112_AI_VV_V03 (3)

Betrokken partijen

Initiatiefnemer en Beheerder Haerzathe Investments B.V.
Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal
Tel.: 0541 57 39 49
Fax: 0541 53 52 68
E-mail: info@haerzathe.nl
Stichting Klieverink Startersfonds Stichting Klieverink Startersfonds
Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal
Tel.: 0541 57 39 49
Bestuur TCS Depositary B.V.
Woudenbergseweg 11
3953 ME Maarsbergen
Tel.: 0343 43 03 03
Notaris Kienhuis Hoving Notarissen
Pantheon 25
7521 RR Enschede
Accountant BDO Audit & Assurance
Meander 725
6825 ME Arnhem
Uitvoerende bouworganisatie Plegt-Vos
Lossersestraat 2
7574 AE Oldenzaal
Conceptueel beheer SayHaey
Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal
Operationeel beheer Wolf Huisvestingsgroep
Amsteldijk 166
1079 LH Amsterdam

 

* Bij beleggingsproducten zijn rendement en risico vaak met elkaar verbonden. Bij een hoger rendement dan gemiddeld geldt vaak een groter risico. Het is derhalve verstandig uitvoerig kennis te nemen van de in het Investment Memorandum genoemde risico’s.
** Exclusief 1,5% emissiekosten