Huub L. Feijen

Huub Feijen

 

 

 

 

 

 

 

 

Huub Feijen studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, toen hij werd
benaderd om onderzoek te doen naar bedrijfshuisvestingsbehoefte
in de gemeente Nijmegen. Vervolgens werd hij
tijdens dit onderzoek gevraagd zijn professionele loopbaan
voort te zetten als bedrijfsmakelaar bij Strijbosch Thunnissen
Bedrijfsmakelaardij B.V. Daar was hij vanaf medio 1998 tot 1
januari 2004, zowel in een bemiddelende als in een adviserende
rol, actief op alle terreinen van het bedrijfsonroerendgoed.
Toentertijd was hij bovendien direct betrokken bij de
KAN Vastgoedrapportage en bij twee vastgoedsociëteiten.

Per 1 januari 2004 besloot hij als Feijen Vastgoed & Beheer
B.V. zelfstandig actief te worden op het terrein van vastgoedbeleggingen.
Huub Feijen is tevens een van de initiatiefnemers
in Haerzathe Investments Beheer B.V. Binnen Haerzathe
is hij als mede-aandeelhouder sinds de oprichting lid van de
acquisitiecommissie. Vanaf medio 2009 is hij als dagelijks
beleidsbepaler betrokken bij het (vastgoed)beheer van de
portefeuilles van de fondsen van Haerzathe Investments en
het initiëren en structureren van nieuwe vastgoedbeleggingsfondsen.
Na de management buy-out in februari 2012 is
Huub Feijen toegetreden tot het bestuur van Haerzathe
Investments Beheer B.V.

LinkedIn Huub Feijen