Haerzathe Studentenunits I B.V. krijgt A+ rating van Scope Ratings

Amsterdam, 12 november 2012 – Haerzathe Studentenunits I B.V., de nieuwste obilgatielening van Haerzathe Investments, is door het ratingsinstituut Scope Ratings voorzien van een ‘A+’ rating. De obligatie heeft relatief laag verwacht verlies.

Investment Grade
Haerzathe Studentenunits I B.V. biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in schuldpapieren met een looptijd van vijftien jaar. Deze schuldpapieren zijn gezekerd met een tweede hypotheekrecht op 700 nieuwe modulaire studentenunits in Amsterdam-Zuidoost. De obligatielening is een initiatief van Haerzathe Investments. De obligaties zullen gedurende de looptijd van de obligatie elk jaar volgens een vastgesteld afslossingsschema worden afgelost. Het volgens Scope Ratings berekende verwachte verlies bedraagt 1,08% van de geïnvesteerde hoofdsom. Met de ‘A+’ rating wardeert Scope Ratings de kwaliteit van deze obligatielening als zeer goed (investment grade).

Key security- en risicofactoren
De belangrijkste karakteristieken zijn de transparante obligatiestructuur, de lange termijn contracten de duidelijke allocatie van de projectrisico factoren tussen de betrokken partijen. De obligatielening wordt volledig afgelost tijdens de looptijd waardoor er geen risico verbonden is aan een eventuele restwaarde van de activa. Eventuele opleveringsvertragingen vormen de voornaamste risico’s.

Onafhankelijke ratings
De onafhankelijke ratings van Scope Ratings, die vergezeld gaan van uitgebreide analyses, geven beleggers inzicht in de belangrijkste risico’s van de beleggingspropositie en de haalbaarheid van de prognoses. De letterwaardering bij een credit rating is de resultante van het verwachte verlies dat gedurende de looptijd kan optreden gerelateerd aan de hoofdsom. Dat betekent dat credit ratings met een hoog verwacht verlies een lager cijfer krijgen dan credit ratings met een laag verwacht verlies.

Over Scope Credit Ratings
In 2002 is Scope in Berlijn opgericht als onafhankelijk rating instituut. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd op het raten en analyseren van SME’s, obligaties, aandelen certificaten en investeringsfondsen binnen Europa. Scope Ratings zijn gebaseerd op een consistente en transparante rating methode. Scope is binnen Duitsland en Nederland bij een brede groep van investeerders geaccepteerd. Scope Ratings is geregistreeerd bij de ESMA en is met 70 medewerkers actief in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

Bron: www.scope-analysis.nl en www.scope.de

Bent u geïnteresseerd in het complete verslag van Scope klik dan hier.