Filosofie

Haerzathe Investments is van mening dat vastgoedbeleggingen onderdeel zouden moeten zijn van iedere goed gespreide beleggingsportefeuille. Door het multidisciplinaire karakter van vastgoedbeleggingen is het mogelijk om voor elk gewenst risicoprofiel een vastgoedbelegging te creëren met haar eigen risico en rendement karakteristieken.

Stabiel onderdeel beleggingsportefeuille

Bij Haerzathe Investments hebben we als uitgangspunt dat de door ons geïnitieerde fondsen een stabiel onderdeel van de totale beleggingsportefeuille van de klant dienen te zijn. Dat wil zeggen een zo zeker mogelijk direct rendement uit de exploitatie met waardebehoud van initiële investering. Met dit in het achterhoofd worden de beleggingsfondsen van Haerzathe Investments  gestructureerd en vorm gegeven.

Weloverwogen en met kennis en kunde gestructureerde vastgoedportefeuilles vormen dé basis voor een stabiele vastgoed belegging.