drs. Pim Heurman RBA

Pim Heurman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pim Heurman heeft een bancaire achtergrond. Na zijn
studie Bedrijfskunde van de Financiële Sector aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, trad hij in dienst van De
Nederlandsche Bank (DNB). Daar was hij allereerst actief in
diverse toezichthoudende functies op financiële conglomeraten.
Vervolgens werd hij Toezichthouder Specialist
Reinsurance en Asset & Liability Management. Tijdens zijn
DNB-dienstverband rondde hij de postdoctorale opleiding
tot Financieel en Beleggingsanalist van de VBA af.

In 2005 trad hij als fondsmanager in dienst van Haerzathe
Investments Beheer, waar hij sinds 2009 de functie van
dagelijks beleidsbepaler vervult. Als zodanig is hij verantwoordelijk
voor het financiële beheer van de beheersorganisatie
en de vastgoedbeleggingsfondsen.

Pim Heurman is als geregistreerd beleggingsanalist
opgenomen in het register van de Vereniging van Beleggingsanalisten
(VBA), de beroepsvereniging van beleggingsprofessionals
en heeft zich gedurende zijn loopbaan
ontwikkeld tot een specialist op het terrein van beleggingsen
financieringsstructuren.

Sinds februari 2012 is Pim Heurman tevens aandeelhouder
van Haerzathe Investments Beheer B.V. en is hij toegetreden
tot het bestuur van de Vennootschap.

LinkedIn Pim Heurman