Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Haerzathe Investments te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Haerzathe Investments kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Deelname in onze beleggingsfondsen is uitsluitend mogelijk op basis van het officiële emissieprospectus welke u kosteloos bij Haerzathe Investments kunt opvragen.