Governance

Sinds de oprichting van Haerzathe Investments volgen wij de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Stichting Transparantie Vastgoedfondsen en de Global Investment Performance Standards (GIPS).

Alle bij Haerzathe Investments direct betrokken personen zijn door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Voor de invulling van de bewaarfuncties van haar vastgoedfondsen en de functie van belangenbehartiging van beleggers maakt Haerzathe Investments gebruik van professionele onafhankelijke derden. Op deze wijze wordt de governance structuur zo transparant en krachtig mogelijk ingevuld. Tevens worden de belangen van de investeerders in Haerzathe Investments optimaal geborgd.