Algemeen

Oprichting Haerzathe Investments

Haerzathe Investments is op 24 augustus 2004 opgericht en gevestigd in Oldenzaal en Nijmegen. Haerzathe Investments is een organisatie die gespecialiseerd is in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. De beheeractiviteiten van Haerzathe Investments bestaan uit het beheren van en het directievoeren van niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen met een (semi) open of closed end karakter. De beleggingsinstellingen beleggen in vastgoed (of vastgoed gerelateerde producten).

Transparant, integer, gedegen en bekwaam

De uitgangspunten van door Haerzathe Investments te initiëren fondsen zijn gebaseerd op transparantie, integriteit, gedegenheid en bekwaamheid.

Bij de communicatie aan de beleggers wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatieverstrekking. Op duidelijke en transparante wijze worden de beleggingsproposities van Haearzathe Investments gepresenteerd met als doel de belegger optimaal inzicht te verstrekken. Alle relevante aspecten van de belegging worden uitgebreid behandeld en toegelicht. Opbrengsten, verwachtingen, kosten en vergoedingen worden op een uitermate realistische en toetsbare wijze voorgesteld en periodiek verantwoord richting de beleggers.

Het begrip gedegenheid  komt met name tot uitdrukking in het beleggingsbeleid van de fondsen van Haerzathe Investments. Het beleid is er primair op gericht de portefeuille en de exploitatie dusdanig vorm te geven dat er een optimaal risicorendement verhouding ontstaat voortvloeiende uit onze beleggingsfilosofie.